Nabava

Javna nabava

Javna nabava podrazumijeva provođenje Zakona o javnoj nabavi kojim su propisani postupci i pravila kod nabave roba, radova i usluga za potrebne javnih tijela – državnih tijela, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama budući da isti koriste javna financijskim sredstvima.

U nastavku je popis  nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna koji su objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, i 114/22; u daljnjem tekstu: ZJN) Općina Udbina kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. ZJN.:

OPG Slobodan Bjelobaba, Lovinačka 6, 53234 Udbina, OIB 43673527129

OPG Dušan Zec, Debelo Brdo 44, 53234 Udbina, OIB 53087667772

OPG Anđelka Žigić, Frkašić 1, 53234 Udbina, OIB 12961285987

OPG Ivanka Perković Begić, Stjepana Radića 10, 53234 Udbina. OIB 90366565868

OPG Milan Uzelac, Jošan 72, 53234 Udbina, OIB 74316536800

Naziv Status Preuzmi
MN 03/2021 ”Opremanje dječjeg vrtića” Provedeno Prikaži više
MN 03/2023 ”Isporuka električne energije” Provedeno Prikaži više
MN 04/2023 ”Uređenje nerazvrstanih cesta” U provedbi Prikaži više
MN 02/2019 ”Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbina” Provedeno Prikaži više
MN 01/2018 ”Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina Rebić” Provedeno Prikaži više