Javno savjetovanje

Općina Udbina

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je dio procesa donošenja novih odluka, proračuna, strategija, planova, uredbi, pravilnika i sličnih propisa ili akata. Podrazumijeva uključivanje zainteresirane javnosti u proces na način da je se informira o prijedlozima istih i zatraži mišljenje o njima. Najčešće se koristi metoda uključivanja javnosti pisanim putem, odnosno internetsko savjetovanje na način se objave nacrti novih odluka i drugih propisa na internetskim stranicama kako bi svi zainteresirani mogli ostaviti svoje komentare i prijedloge."Zainteresirana javnost" je svaka osoba, skupina osoba, institucija, organizacija itd. koja želi sudjelovati u savjetovanju.  Ukoliko smatrate da će određena odluka utjecati na Vas, te da svojim znanjem ili podacima kojima raspolažete možete poboljšati neku odluku, proračun, operativni program, pravilnik ili drugi dokument, uključite se.

JAVNA SAVJETOVANJA U 2023. GODINI

JAVNA SAVJETOVANJA U 2022. GODINI

JAVNA SAVJETOVANJA U 2021. GODINI