Načelnik

Općina Udbina

Načelnik

Josip Seuček mag ing. (HDZ)

Zamjenica načelnika

Marina Gučanin Franjičić mag.oec. (HDZ)

______________________________________________________

DOKUMENTI NAČELNIKA:

Poslovnik o radu načelnika

Odluka o koeficijentima načelnika i zamjenika načelnika

Izmjena i dopuna odluke o koeficijentima načelnika i zamjenika

Polugodišnji izvještaj o radu načelnika 1_2020

Polugodišnji izvještaj o radu načelnika 2_2020