Srijeda, 30.Studeni 2022.

Uređenje dvorišta ambulante Udbina

Na inicijativu Općine Udbina koja je financirala projektnu dokumentaciju te provela realizaciju projekt, završeni su radovi na uređenju dvorišta i ulaza ambulante Udbina. Radovi su uključivali uklanjanje ruševnog objekta, zida i drveća te formiranje parkirališta sa 4 parkirna mjesta i rješavanje oborinske odvodnje. Osim toga izgrađeno je novo stepenište sa rukohvatom i nadstrešnicom. Na ovaj način smanjilo se parkiranje vozila na cesti, a pacijenti imaju olakšani i zaštičen pristup u objekt.

Ukupna vrijednost projekta je 341.771,00 kn. Središnji državni ured za obnovu stambeno zbrinjavanje je sufinancirao trošak sa 200.000,00 kn. dok je Županija odvojila 100.000,00 kn u svome proračunu.