Petak, 20.Siječanj 2023.

Nastavak realizacije projekta kompleksa vjetroelektrana Udbina

Realizacija projekta kompleksa vjetroelektrana Udbina koji je započela tvrtka Lika Feniks d.o.o. na čelu sa gosp. Borisom Katićem prije 15 godina mogao bi ugledati svjetlo dana.

Naime, EuroEnergy podružnica Libra Group koja se bavi obnovljivim izvorima energije objavila je da će kupiti projekt vjetroelektrane snage 114 megavata (MW) u Udbini,  uz pravo proširenja na dodatnih 70,5 MW. Ukupna investicija se procjenjuje na 150 milijuna eura.

Inače Općina Udbina je sa gosp. Borisom Katićem, nositeljem projekta, započela suradnju 2009. god. kada su počele aktivnosti na izmjeni i dopuni prostorno-planske dokumentaciju općine i županije kako bi se osigurale lokacije kako za ispitivanje tako i kasnije i gradnju. Iako se očekivalo da će projekt saživjeti, zbog predugog trajanja postupka ocjene studije utjecaja na okoliš, a kasnije i smanjenje kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije vjetra, došlo je do zastoja u realizaciji. Projekt je bio planiran u dvije faze sa ukupno 70 vjetroagregata ukupne snage 200 MW. Pozicija vjetroparka se proteže po uzvisinama kroz nekoliko naselja Općine Udbina što je vidljivo na kartama iz prostornog plana Općine Udbina.

Ova vijest je važna za našu općinu jer će provedbom projekta osigurati mogućnost zapošljavanje lokalnog stanovništva kao i razvoj općine.

Izvor Večernji list: U Lici investicija u vjetroelektranu od 150 milijuna eura - Večernji.hr (vecernji.hr)