Prostorni planovi

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina

Postojeći planovi:

- u postupku izrade su III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina 

  • Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina  usvojen 04. listopada 2010. objavljen Županijski glasnik“ br. 18/10
  • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina  usvojene 21. prosinca 2017. objavljen 'Županijski glasnik“ br. 32/17
  • II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina  koje su usvojene 20. studenog 2020. i objavljene u 'Županijskom glasniku“ br. 30/20 su trenutno VAŽEĆE za koje vrijede slijedeće: