Prostorni planovi

Urbanistički plan uređenja Udbine

Postojeći planovi:

  • Urbanistički plan uređenja naselja Udbina, usvojen 29. prosinca 2008. , objavljen  „Županijski glasnik“ br. 30/08
  • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina usvojene 28. srpnja 2015.,  objavljene „Županijski glasnik“ br. 15/15
  • II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina koje  su usvojene 19. lipnja 2019. i objavljene u  „Županijskom glasniku“ br. 17/19 su VAŽEĆE za koje vrijede slijedeće: