Prostorni planovi

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina - prijedlog plana za javnu raspravu:

- III ID UPU Podudbina - Sažetak

- III ID UPU Podudbina - Obražlozenje

- III ID UPU Podudbina - Obrazlozenje dodatak

- III ID UPU gospodarske zone Podudbina 1_NAMJENA

- III ID UPU gospodarske zone Podudbina 2_3_EL

- Odluka o izradi

Postojeći važeći planovi:

  • Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina  usvojen 04. listopada 2010. objavljen Županijski glasnik“ br. 18/10
  • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina  usvojene 21. prosinca 2017. objavljen 'Županijski glasnik“ br. 32/17
  • II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina  koje su usvojene 20. studenog 2020. i objavljene u 'Županijskom glasniku“ br. 30/20 su trenutno VAŽEĆE za koje vrijede slijedeće: