Prostorni planovi

Plan prostornog uređenja Općine Udbina

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina - prijedlog plana za javnu raspravu:

- V ID PPUO Udbina - Obrazloženje

- V ID PPUO Udbina - Sažetak

- V ID PPUO Udbina_1b Namjena

- V ID PPUO Udbina_4-19 i 4-24-1 GPN Rebic - Udbina

- Odluka o izradi

Postojeći važeći planovi:

  • Prostorni plan uređenja Općine Udbina  usvojen 30. studenoga 2006. „Županijski glasnik“ br. 27/06
  • I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina usvojene 04. listopada 2010. „Županijski glasnik“ br. 18/10
  • II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina usvojene 02. prosinca 2014. „Županijski glasnik“  br. 25/14
  • III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina usvojene 21. prosinca 2017.„Županijski glasnik“ br. 32/17 
  • IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina koje su usvojene 24. rujna 2021. i objavljene u „Županijskom glasniku“ br. 28/21 su VAŽEĆE za koje vrijede slijedeće: