Pristupačnost mrežnih stranica

Pomoć

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice Općine Udbina


Kao tijelo javnog sektora, Općina Udbina je obvezna osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23.09.2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju Općine Udbina:  https://www.udbina.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.udbina.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je dio zahtjeva europske norme EN 301 549 VI.1.2. (2015-04),  uz slijedeće iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti koja se odnosi na četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima web sadržaja:

Na mrežnom mjestu objavljen je nekoliko dokumenata u PDF formatu koji su najčešće skenirani PDF dokumenti kod kojih je otežana mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.

Za sve neusklađenosti Općina Udbina se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Udbina kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Udbina  aktivno provodi rješavanje eventualno nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je pripremljena dana 28.09.2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine.

Za pripremu ove Izjave je korištena metoda samoprocjene i putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost službene mrežne stranice Općine Udbina korisnici mogu uputiti u Općinu Udbina na kontakt:

e-poštom:  opcina.udbina@gs.t-com.hr ,
telefonom: 053/778-284,
poštom: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Općina Udbina je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijesti o naknadnom roku u kojem će se odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr