Sjednice općinskog vijeća sa odlukama

Općina Udbina

SJEDNICE VIJEĆA - 2024. GODINA

SJEDNICE VIJEĆA - 2023. GODINA

SJEDNICE VIJEĆA - 2022. GODINA

SJEDNICE VIJEĆA - 2021. GODINA