Objave

Pozivi - jednostavna nabava

Jednostavna nabava je prema čl. 15.  st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.  120/2016) nabava koja se provodi za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, Općina Udbina provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01,  Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

U nastavku je popis otvorenih i zatvorenih poziva za dostavu ponuda:

ID Naziv Datum objave Status
63 Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN12/2021 11.02.2021. Zatvoren
76 Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN16/2021 17.05.2021. Zatvoren
91 Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN21/2021 30.07.2021. Zatvoren
92 Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN10/2021 31.05.2021. Zatvoren
112 Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN 13/2022 05.04.2022. Zatvoren
113 Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN 11/2022 13.04.2022. Zatvoren
114 Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN 23/2022 14.04.2022. Zatvoren
116 Poziv za dostavu ponude u ponovljenom postupke jednostavne nabave JN 23/2022 26.05.2022. Zatvoren
118 Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave 10/2022 31.05.2022. Zatvoren
121 Poziv za dostavu ponude u postupke jednostavne nabave ”Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Visuć - Kosanović gaj” 22.08.2022. Zatvoren
123 Poziv za dostavu ponude u ponovljenom postupke jednostavne nabave JN 10/2022 - Uređenje ulice Stjepana Radića s nogostupom - I faza 05.09.2022. Zatvoren
124 Poziv za dostavu ponude u postupke jednostavne nabave JN 03/2022 - Izgradnja sunčane elektrane na zgradi općine Udbina 09.09.2022. Zatvoren
126 Poziv za dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave JN 03/2022 - ” Izgradnja sunčane elektrane na zgradi općine Udbina” 07.10.2022. Zatvoren
131 Poziv za dostavu ponude u postupke jednostavne nabave JN 14/2023 - Nabava peleta za centralno grijanje 13.02.2023. Zatvoren
137 Poziv za dostavu ponude u postupke jednostavne nabave JN 10/2023 - Uređenje Krbavske ulice i Trga hr. vitezova 25.04.2023. Otvoren
139 Poziv za dostavu ponude u postupke jednostavne nabave JN 26/2023 - Nabava komunalne opreme 06.06.2023. Otvoren
158 Poziv za dostavu ponuda u postupke jednostavne nabave JN 08/2024 - Nabava peleta za centralno grijanje 22.01.2024. Otvoren
166 Poziv za dostavu ponude u postupke jednostavne nabave JN 06/2024 - Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Poljice - II faza 05.04.2024. Otvoren
169 Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave JN 10/2024 - Modernizacija javne rasvjete- IV faza 10.05.2024. Otvoren