Objave

Pozivi - javno savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je dio procesa donošenja novih odluka, proračuna, strategija, planova, uredbi, pravilnika i sličnih propisa ili akata tako da se javnost informira o prijedlozima istih i zatraži mišljenje o njima. Najčešće se koristi metoda internetskog savjetovanja na način se objave nacrti novih odluka i drugih propisa na internetskim stranicama kako bi svi zainteresirani mogli ostaviti svoje komentare i prijedloge."Zainteresirana javnost" je svaka osoba, skupina osoba, institucija, organizacija itd. koja želi sudjelovati u savjetovanju. Ukoliko smatrate da će određena odluka utjecati na Vas, te da svojim znanjem ili podacima kojima raspolažete možete poboljšati neku odluku, proračun, operativni program, pravilnik ili drugi dokument, uključite se.

ID Naziv Datum objave Status
46 Poziv na 2. javno savjetovanje u 2021. - Proračun Općine Udbina za 2021. god. 03.02.2021. Zatvoren
55 Poziv na 1. javno savjetovanje u 2021. -Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 27.01.2021. Zatvoren
72 Poziv na 3. javno savjetovanje u 2021. - Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za 2022. god. 29.09.2021. Zatvoren
88 Poziv na 4. javno savjetovanje u 2021. - Proračun Općine Udbina za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. g. i 2024. g. 04.11.2021. Zatvoren
105 Poziv na 5. javno savjetovanje u 2021. - ”Način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Udbina” 23.12.2021. Zatvoren
107 Poziv na 1. javno savjetovanje u 2022. -Odluka o držanju domaćih životinja 03.02.2022. Zatvoren
127 Poziv na 2. javno savjetovanje u 2022. godini - Proračun Općine Udbina za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. g. i 2025. g 04.11.2022. Zatvoren
128 Poziv na 3. javno savjetovanje u 2022. godini - Dopuna Odluke o komunalnom redu 22.11.2022. Zatvoren
134 Poziv na 1. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o gospodarenju nekretninama Općine Udbina 24.03.2023. Zatvoren
146 Poziva na 2. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 23.10.2023. Zatvoren
147 Poziva na 3. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Udbina 30.10.2023. Otvoren
148 Poziva na 4. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluke o porezima Općine Udbina 06.11.2023. Otvoren
149 Poziva na 5. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu kat.čest. br. 3958 KO Mutilić 13.11.2023. Otvoren
150 Poziva na 6. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na kat. čest. br. 3951/1 KO Mutilić 13.11.2023. Otvoren
151 Poziv na 7. javno savjetovanje u 2023. godini - Proračun Općine Udbina za 2024. godinu i projekcija Proračuna za 2025. g. i 2026. g 14.11.2023. Otvoren