Saziv 19. redovne sjednice općinskog vijeća za 11.04.2024.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

         Općinsko vijeće

 

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2125-12-02/01-24-19

U Udbini, 04.04.2024.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

 

19. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

 

            koja će se održati dana 11.04.2024. s početkom u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici (Stjepana Radića 6, Udbina)

 

            Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 18. redovne  sjednice Općinskog vijeća,

2. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana  uređenja Općine Udbina,

3. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podudbina,

4. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Udbina,

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu načelnika Općine Udbina za razdoblje od 01.07.-31.12.2023.

6. Razno.-

 

Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba