Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave 10/2022

Pozivi - jednostavna nabava

Općina Udbina pokreće postupak jednostavne nabave pod nazivom "Uređenje ulice Stjepana Radića s nogostupom - I faza",  oznake JN 10/2022  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponuda zaključno sa 24.06.2022. godine do 12:00 sati.