Poziv za dostavu ponude u postupke jednostavne nabave JN 06/2024 - Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Poljice - II faza

Pozivi - jednostavna nabava

Općina Udbina pokreće postupak jednostavne nabave radova pod nazivom "Uređenje neratvrstane ceste u naselju Poljice - II faza", oznake nabave JN 06/2024  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponuda zaključno sa danom 19.04.2024. godine do 12:00 sati.