Poziv za dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave JN 03/2022 - ” Izgradnja sunčane elektrane na zgradi općine Udbina”

Pozivi - jednostavna nabava

Općina Udbina pokreće ponovljeni postupak jednostavne nabave pod nazivom "Izgradnja sunčane elektrane na zgradi općine Udbina",  oznake JN 03/2022  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponuda zaključno sa danom 17.10.2022. godine do 12:00 sati.