Poziv za dostavu ponude u ponovljenom postupke jednostavne nabave JN 23/2022

Pozivi - jednostavna nabava

Općina Udbina pokreće ponovljeni postupak jednostavne nabave pod nazivom "Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete", oznake JN 23/2022  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu do 27.06.2022 u 12:00 sati.