Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN 23/2022

Pozivi - jednostavna nabava

Općina Udbina pokreće postupak jednostavne nabave pod nazivom "Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete", oznake JN 23/2022  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu do 09.05.2022 u 12:00 sati.