Poziv za dostavu ponuda u postupke jednostavne nabave JN 08/2024 - Nabava peleta za centralno grijanje

Pozivi - jednostavna nabava

Općina Udbina pokreće postupak jednostavne nabave robe za potrebe grijanja javnih prostora pod nazivom "Nabava peleta za centralno grijanje", oznake nabave JN 08/2024  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponuda zaključno sa danom 31.01.2024. godine do 12:00 sati.