Otvorene zemljišne knjige za k.o. Bjelopolje, k.o. Debelo Brdo, k.o. Jošan, k.o. Komić, k.o. Krbava, k.o. Mekinjar i ko. Mutilić

Oglasi

  REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU

     PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 13 Su-394/2023-6

Gospić, 21. lipnja 2023.     

O G L A S

o otvaranju zemljišne knjige za k.o. k.o. Bjelopolje, k.o. Debelo Brdo, k.o. Jošan, k.o. Komić, k.o.Krbava, k.o. Mekinjar i ko. Mutilić

Općinski sud u Gospiću, objavljuje da je temeljem  Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave broj 13 Su-394/2023-5 od 21. lipnja 2023. otvorena zemljišna knjige za k.o. Bjelopolje, k.o. Debelo Brdo, k.o. Jošan, k.o. Komić, k.o.Krbava, k.o. Mekinjar i ko. Mutilić, te se obavještavaju sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjige za k.o. Bjelopolje, k.o. Debelo Brdo, k.o. Jošan, k.o. Komić, k.o.Krbava, k.o. Mekinjar i ko. Mutilić u radno vrijeme Općinskog suda u Gospiću, zemljišnoknjižnog odjela u Gospiću kao i putem Internet pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske http://www.pravosudje.hr ili https://oss.uredjenazemlja.hr. 

S danom 21. lipnja 2023. kao danom otvaranja  zemljišne knjige za  k.o. Bjelopolje, k.o. Debelo Brdo, k.o. Jošan, k.o. Komić, k.o.Krbava, k.o. Mekinjar i ko. Mutilić otvoren je ispravni postupak glede novoosnovane zemljišne knjige pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku za ispravak od šest mjeseci od dana objave ovog oglasa, zaključno do 27 prosinca 2023. 

Prijave i prigovori podnose se  Općinskom sudu u Gospiću elektronički putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao obveznika korisnika elektroničke komunikacije sa sudom putem ZIS-a. Ukoliko prijave i prigovori nisu podneseni elektroničkim putem ZIS-a će se odbaciti.         

Dok ne istekne određeni rok za prijave i prigovore, odnosno do dana 27. prosinca 2023.  ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni, te se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige. 

Rok za prigovore se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da tužbom za brisanje zahtijeva brisanje nevaljana upisa kojim je povrijeđena u svom pravu. 

Sutkinja ovlaštena za obavljenje poslova sudske uprave:

 Dubravka Rukavina