Otvaranje zemljišne knjige za k.o. Podlapača, k.o. Švračkovo selo, k.o. Visuć, k.o. Korenica i k.o. Udbina

Oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 13 Su-394/2023-11
Gospić, 30. lipnja 2023.

O G L A S
o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Podlapača, k.o. Švračkovo selo, k.o. Visuć, k.o.
Korenica i k.o. Udbina

Općinski sud u Gospiću, objavljuje da je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave broj 13 Su-394/2023-10 od 30. lipnja 2023. otvorena zemljišna knjige za k.o. Podlapača, k.o. Švračkovo selo, k.o. Visuć, k.o. Korenica i k.o. Udbina, te se obavještavaju sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjige za k.o. Podlapača, k.o. Švračkovo selo, k.o. Visuć, k.o. Korenica i k.o. Udbina u radno vrijeme Općinskog suda u Gospiću, zemljišnoknjižnog odjela u Gospiću kao i putem Internet pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva
pravosuđa i uprave Republike Hrvatske http://www.pravosudje.hr ili https://oss.uredjenazemlja.hr.
S danom 30. lipnja 2023. kao danom otvaranja zemljišne knjige k.o. Podlapača, k.o. Švračkovo selo, k.o. Visuć, k.o. Korenica i k.o. Udbina otvoren je ispravni postupak glede novoosnovane zemljišne knjige pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku za ispravak od jedne godine od dana objave ovog oglasa, zaključno do 1. srpnja 2024.
Prijave i prigovori podnose se Općinskom sudu u Gospiću elektronički putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao obveznika korisnika elektroničke komunikacije sa sudom putem ZIS-a. Ukoliko prijave i prigovori nisu podneseni elektroničkim putem ZIS-a će se odbaciti.
Dok ne istekne određeni rok za prijave i prigovore, odnosno do dana 1. srpnja 2024. ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni, te se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige.
Rok za prigovore se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da tužbom za brisanje zahtijeva brisanje nevaljana upisa kojim je povrijeđena u svom pravu.

Sutkinja ovlaštena za obavljenjeposlova sudske uprave:
Dubravka Rukavina