Saziv konstituirajuće sjednice općinskog vijeća za 11.06.2021.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01-01

URBROJ: 2125/12-01-21-03

Udbina, 01.06.2021.

 

            Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)

 

 

S A Z I V A M

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE UDBINA

 

koja će se održati dana 11. lipnja 2021. godine (petak) s početkom u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina, sa slijedećim 

DNEVNIM REDOM

 

(utvrđivanje kvoruma)

1.      Izbor Mandatne komisije

2.      Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

-          utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća

-          svečana prisega članova Općinskog vijeća

3.      Izbor Komisije za izbor i imenovanje

4.      Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Udbina  

 

 

                                                                                  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

 Vesna Rosandić Topalović, struč.spec.oec.