Saziv 9. redovne sjednice općinskog vijeća za 11.10.2022.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

 

 
 
       REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

         Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-50/02

URBROJ: 2125-12-03-22-10

U Udbini, 30.09.2022.

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

9.      REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

            koja će se održati dana 11.10.2022. g. (utorak) s početkom u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici (Stjepana Radića 6, Udbina)

            Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.  Usvajanje zapisnika sa 8. redovne (elektronske) sjednice Općinskog vijeća,

2.  Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2022.g.

·  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2022.g.,

·  Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika Općine Udbina za 2022.g.

3.  Usvajanje izvještaja o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022.g.

4.  Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2022.g.,

· I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2022.g. s obrazloženjem,

· I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022.g.,

·  I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022.g.

·  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba  za 2022.g.,

·  I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.,

·  I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.,

5.   Usvajanje Izvještaja o provedbi godišnjeg plana upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Udbina u 2021.g.

6.  Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Medo“,

7.  Razno.-

Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba