Saziv 8. redovne sjednice općinskog vijeća za 01.09.2022.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA UDBINA
       Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-50/02
URBROJ: 2125-12-03-22-08
U Udbini, 24.08.2022.
 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

 

8. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

            koja će se održati elektroničkim putem dana 01.09.2022. s početkom u 11,00 sati 

 

            Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.       Usvajanje zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.       Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Centra za pomoć u kući Općine Udbina.

NAPOMENA:

Dnevni red s materijalima također je dostupan i na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr).

Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova općinskog vijeća o materijalima putem telefona završno će biti do 01.09.2022.g. -  12,00 sati.

Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 12.00 do 14.00 sati, elektroničkim putem na e-mail: pisarnica@udbina.hr sukladno dostavljenim uputama u privitku. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba