Saziv 7. redovne sjednice općinskog vijeća za 29.07.2022.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA UDBINA    

        Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-50/02

URBROJ: 2125-12-03-22-7

U Udbini, 21.07.2022.

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

7.      REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

            koja će se održati dana 29.07.2022.g. (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice (Stjepana Radića 6, Udbina).

            Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.      Donošenje Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Udbina Republici Hrvatskoj,

3.      Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Općine Udbina,

4.      Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima,

5.      Razno.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba