Saziv 5. redovne sjednice općinskog vijeća za 17.03.2022.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA    

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/05

URBROJ: 2125-12-02/01-22-5

U Udbini, 09.03.2022.

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

5.      REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

            koja će se održati dana 17.03.2022.g. (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice (Stjepana Radića 6, Udbina).

            Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.      Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanju sa napuštenim ili izgubljenim domaćim životinjama na području općine Udbina,

3.      Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad vodnim građevinama,

4.      Donošenje Odluke o važenju Plana ukupnog razvoja Općine Udbina,

5.      Razno.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba