Saziv 4. redovne sjednice općinskog vijeća za 04.02.2022.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA    

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2125-12-02/01-22-04

U Udbini, 27.01.2022.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

4.      REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

            koja će se održati dana 04.02.2022. (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice (Stjepana Radića 6, Udbina)

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Udbina,

3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Udbina,

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti i jamstva Kraljevcu d.o.o. za kratkoročno kreditno zaduženje,

5. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u Općini Udbina,

6. Razno

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba