Saziv 15. redovne sjednice općinskog vijeća za 25.10.2023.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2125-12-02/03-23-17
U Udbini, 17.10.2023.

 Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam
 

15. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
 

 koja će se održati dana 25.10.2023. g. (srijeda) s početkom u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici (Stjepana Radića 6, Udbina)

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. redovne  sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Udbina,
3. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina,
4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2023.g.
• Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2023.g.,
• Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika Općine Udbina za 2023.g.
5. Usvajanje izvještaja o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023.g.,
6. Razno.-

Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA


Slobodan Bjelobaba