Saziv 13. redovne sjednice općinskog vijeća za 31.05.2023.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2125-12-02/03-23-15
U Udbini, 23.05.2023.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

 

13. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

 

            koja će se održati dana 31.05.2023. g. (srijeda) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice  (Stjepana Radića 6, Udbina)

 

 Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.      Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2022.g. s izvještajima o izvršenju programa i financijskih planova proračunskih korisnika

-       Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2022.g.

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2022.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2022.g,

-       Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba za 2022.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.

-       Izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika za 2022. godinu

3.      Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu,

4.      Donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Udbina,

5.      Donošenje Odluke o visini koeficijenata i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika,

6.      Donošenje Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina,

7.      Donošenje Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Medo

8.      Donošenje Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u Centru za pomoć u kući Općine Udbina,

9.      Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2023.g.,

10.  Razno

Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA