Saziv 12. redovne sjednice općinskog vijeća za 14.04.2023.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

         

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2125-12-02/03-23-13
U Udbini, 11. travnja 2023. godine
                                               

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članaka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21), sazivam (po hitnom postupku)

 

12. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

koja će se održati dana 14. travnja 2023. godine (petak) u Općinskoj vijećnici,  s početkom u 13.00 sati. 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1.       Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.       Razmatranje i usvajanje  Odluke o davanju suglasnosti i jamstva Kraljevcu d.o.o. za kratkoročno zaduženje                                                                

Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba