Saziv 11. redovne sjednice općinskog vijeća za 07.03.2023.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

   REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA UDBINA
         Općinsko vijeće
 
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2125-12-02/03-23-12
U Udbini, 28.02.2023.
 
            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam
 

11.  REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

 
            koja će se održati dana 07.03.2023 g. (utorak) s početkom u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Udbina (Stjepana Radića 6, Udbina)
 
            Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 
1.  Usvajanje zapisnika sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća,
2.  Razmatranje i usvajanje izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.2022.,
3.  Usvajanje izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda općine Udbina za 2022.g.,
4.  Usvajanje izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Udbina u 2022. godini,
5. Donošenje Odluke o sufinanciranju mikročipiranja i sterilizacije pasa na području općine Udbina u 2023.g.
6.  Donošenje Odluke o rashodu dugotrajne imovine,
7.  Razno.-
 
Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr.
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba