Saziv 1. redovne sjednice općinskog vijeća za 16.07.2021.

Saziv - sjednice općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2125/12-01-21-01

U Udbini, 07.07.2021.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

 

1.      REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

 

            koja će se održati dana 16.07.2021. g. (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice (Stjepana Radića 6, Udbina)

 

            Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 

1.      Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća,

2.      Donošenje Odluke o naknadi za rad predsjednika i zamjenika predsjednika, te članova Općinskog vijeća,

3.      Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine,

4.      Donošenje Zaključka o davanju u zakup nekretnine za postavljanje antenske opreme,

5.      Donošenje Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanih cesta

6.      Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta,

7.      Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Udbina,

8.      Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Medo“,

9.      Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Medo“,

10.  Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava građana iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Udbina,

11.  Izvještaj o radu i financijskom poslovanju društva Kraljevac d.o.o. za 2020.g.,

12.  Izvještaj o radu i financijskom poslovanju društva Komunalac d.o.o. za 2020.g.,

13.  Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Udbina za 2020.g.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba