Radnik/radnica na održavanju javnih površina

Natječaji

Radno mjesto : Radnik/radnica na održavanju javnih površina

Mjesto rada: UDBINA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:   2

Vrsta zaposlenja:          Na određeno, javni radovi

Radno vrijeme:            Puno radno vrijeme

Način rada:                  Smjena - prijepodne

Smještaj:                      Nema smještaja

Naknada za prijevoz:    U cijelosti 

 

Natječaj vrijedi od: 30.03.2023. 

Natječaj vrijedi do:   7.04.2023. 

 

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Razina obrazovanja:
Bez osnovne škole
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
 

Radno iskustvo: Nije važno

Mjesto rada:  područje općine Udbina.

Ostale informacije: 

Zapošljavanje uz podršku mjere aktivne politike zapošljavanja – mjera javni rad.

Poslovi obuhvaćeni programom su:

·         Održavanje i uređivanje zelenih površina u naselju Udbina,

·         Održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama,

·         Sanacija nerazvrstanih cesta,

·         Čišćenje drveća i niskog raslinja,

·         Saniranje divljih odlagališta otpada,

·         Održavanje poljskih putova,

·         Pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova,

·         Čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz prometnice

·         Sadnja cvijeća i hortikulture.

Ciljane skupine:

1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

- roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.

3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

Od dokumentacije priložiti:

·         Pismenu zamolbu

·         Dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost određenoj ciljanoj skupini ( npr. dokaz o invalidnosti, rješenje o  zajamčenoj minimalnoj naknadi  i sl.)

Poslodavac: OPĆINA UDBINA

Kontakt:

- osobni dolazak:            
OPĆINA UDBINA,STJEPANA RADIĆA 6, 53234 UDBINA 

(kontakt osoba: Tatjana Čanković, e-mail: pisarnica@udbina.hr, tel: 053/778-614)

- pismena zamolba: 
OPĆINA UDBINA,STJEPANA RADIĆA 6, 53234 UDBINA.

 

KLASA: 100-01/23-01/01

URBROJ: 2125-12-02/04-23-02

Udbina, 30.03.2023.god.

 

                                                                                               Načelnik Općine:

                                                                                               Josip Seuček, mag.ing.