Poziva na 4. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluke o porezima Općine Udbina

Pozivi - javno savjetovanje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA              

KLASA: 410-04 /23-01/03

URBROJ: 2125-12-01/01-23-3

Udbina, 06.11.2023.

            Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/13., 85/15., 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ('Narodne novine', broj 140/09.), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Općine Udbina

Općina Udbina pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Općine Udbina.

Javno Savjetovanje otvoreno je od 06.11. – 06.12.2023.g.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 06.12.2023.g. dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga predmetne Odluke putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte pisarnica@udbina.hr , putem pošte na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina ili osobno predajom u pisarnici.

 

                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                      Josip Seuček, mag. ing.