Poziv na 3. javno savjetovanje u 2022. godini - Dopuna Odluke o komunalnom redu

Pozivi - javno savjetovanje

Općina Udbina otvara javno savjetovanje u postupku donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.

Javno savjetovanje započinje 22. 11. 2022. i traje do 01. 12. 2022. godine.

Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na priloženom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu: pisarnica@udbina.hr , putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom najkasnije do 01. 12. 2022. godine. 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Udbina. Ukoliko podnositelj prijedloga  ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, mora to jasno naznačiti u obrascu.