Petak, 14.Listopad 2022.

Poziv za prijavu štete u poljoprivredi

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE U POLJOPRIVREDI (SUŠA)

Župan Ličko-senjske županije je dana 12. listopada 2022. godine na zahtjev Općinskog načelnika Općine Udbina donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode suša na području Općine Udbina KLASA: 920-01/22-01/04, URBROJ: 2125-02-22-03.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-suša da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu, Općine Udbina za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrazac se može preuzeti na stranici Općine Udbina www.udbina.hr i u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina, radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati, na adresi: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina.

U obrazac PN obvezno naznačiti matični identifikacijski broj OPG-a (MIBPG), vrstu kulture i površinu u ha te procijenjenu štetu u %.

Prijave bez dostavljenog MIBPG neće biti moguće unijeti u Registar štete od prirodne nepogode.

Zakonski rok za dostavu prijave šteta je 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Pozivamo sve mještane koji su upisani u Upisniku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili Upisniku poljoprivrednika da najkasnije do 20. listopada 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode-suša.

Uz obrazac PN obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija:

·         Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za 2022. godinu

·         Broj žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste

Potpune prijave štete podnose se elektronskom poštom na pisarnica@udbina.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

 

Općinsko povjerenstvo za procjenu  šteta od prirodnih nepogoda

 

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Obrazac PN