Četvrtak, 11.Kolovoz 2022.

Poziv za korištenje javne površine povodom obilježavanja Dana hrvatskih mučenika

Povodom obilježavanja Dana hrvatskih mučenika 10. rujna 2022. godine, pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe na podnošenje zahtjeva za korištenje javnih površina - lokacija  namijenjenih za postavljanje štandova, stolova i drugih montažnih ili pokretnih naprava s kojih se mogu vršiti trgovačke i ugostiteljske usluge.

Poziv za korištenje javne površine

Odluka o korištenju i naknadi za korištenje javne površine

Ponuda za korištenje javne površine

Raspored lokacija