Petak, 15.Rujan 2023.

Poziv za iskaz interesa ”- Projekt Zaželi”

Općina Udbina objavljuje Javni poziv za ISKAZ INTERESA za uključivanje korisnika u Projekt Zaželi.

S obzirom da Općina Udbina planira prijavu na Javni poziv “Zaželi – prevencija institucionalizacije” potrebno je definirati potrebe koje stanovnici naše Općine imaju odnosno koliko korisnika ima interes te ujedno ispunjava uvjete za uključivanje u Projekt.
Sve detalje poziva kao i pripadajući obrazac, možete pronaći u privitku objave.

Javni poziv

Obrazac za iskaz interesa