Utorak, 06.Veljača 2024.

Podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2024. god.

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
 
KLASA: 410-01/24-01/01
UR.BROJ: 2125-12-02/01-24-01
Udbina, 06.02.2024. godine

 

Sukladno članku 49. st. 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23) i Odluci o porezima Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 34/23) Općina Udbina objavljuje 

 

JAVNI POZIV 
VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024.G.

 

            Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području općine Udbina da najkasnije do 31.03.2024. godine dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor.

Sukladno odredbama čl. 25. Zakona o lokalnim porezima obveznik poreza na kuću za odmor je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području općine Udbina.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor na području općine Udbina plaća se u iznosu od 1,00 euro / m² korisne površine kuće za odmor, sukladno Odluci o porezima Općine Udbina (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije br. 34/23).

Za nepodnošenje prijave s podacima potrebnim za utvrđivanje poreza, člankom 56. Zakona  predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 10,00 do 660,00 €, a za pravne osobe u iznosu od 260,00 do 3.310,00 €.

Na temelju navedenog, a kako biste izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac prijave dostavite na adresu: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6, 53 234 UDBINA ili elektronskim putem na pisarnica@udbina.hr

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti u Općini Udbina, Stjepana Radića 6  ili s internet stranice www.udbina.hr  u sklopu ovog Javnog poziva.

 

NAČELNIK OPĆINE
Josip Seuček, mag. ing.
OBRAZAC