Petak, 05.Siječanj 2024.

Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2024. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Udbina

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17,98/19,151/22), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 29/15) Općina Udbina objavljuje

Godišnji plan raspisivanja natječaja / javnih poziva u 2024. godini

Tabela

Odluka o načinu raspodjele sredstava