Nabava

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava je prema čl. 15.  st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.  120/2016) nabava koja se provodi za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, Općina Udbina provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01,  Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

U nastavku je popis provedenih postupka jednostavne nabave:

Naziv Status Preuzmi
Jednostavna nabava JN 16/2021 - Nabava radnog stroja Provedeno Prikaži više
Jednostavna nabava JN 12/2021 - Nabava drva za ogrijev Provedeno Prikaži više