Nabava

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava je prema čl. 15.  st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.  120/2016) nabava koja se provodi za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, Općina Udbina provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01,  Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

U nastavku je popis provedenih postupka jednostavne nabave:

Naziv Status Preuzmi
JN 16-2021 _ Nabava radnog stroja Provedeno Prikaži više
JN 12-2021 _ Nabava drva za ogrijev Provedeno Prikaži više
JN 01-2021 _ Sanacija fasade na zgradi KIC-a Provedeno Prikaži više
JN 09-2021 _ Rekonstrukcija Krbavske ulice Provedeno Prikaži više
JN 10-2021_Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Visuć (Tišma Varoš) Provedeno Prikaži više
JN 21-2021_Uređenje groblja u naselju Udbina - II faza Provedeno Prikaži više
JN 19-2021_Promidžba i vidljivost za projekt „Mobilno reciklažno dvorište Udbina“ Provedeno Prikaži više
JN 01_2022_Električna energija Provedeno Prikaži više
JN 23_2022_Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete Provedeno Prikaži više
JN 13_2022_Uređenje ulaza i parkirališta ambulante Udbina Provedeno Prikaži više
JN 12_2022_Uređenje nerazvrstane ceste - Kosanović gaj Provedeno Prikaži više
JN 11_2022_Uređenje Krbavske ulice Provedeno Prikaži više
JN 10_2022_Uređenje ulice Stjepana Radića s nogostupom - I faza U provedbi Prikaži više
JN 09_2022_Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mjesne tržnice Provedeno Prikaži više
JN 05_2022_Izmjena i dopuna glavnog projekta odlagališta otpada Ćojluk Provedeno Prikaži više
JN 03_2022_Izgradnja sunčane energane na zgradi Općine Provedeno Prikaži više