JN 23_2022_Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete

Jednostavna nabava

Proveden postupak jednostavne nabave za usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete za period od dvije godine.