JN 16-2021 _ Nabava radnog stroja

Jednostavna nabava

Proveden postupak jednostavne nabave robe, JN 16/2021. - „Nabava radog stroja"

Predmet nabava je nabava radnog stroja mini rovokopača sukladno tehničkim specifikacijama za potrebe rada trgovačkog društva Kraljevca d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje je vlasništvu Općine Udbina.