JN 12-2021 _ Nabava drva za ogrijev

Jednostavna nabava

Proveden postupak jednostavne nabave robe, JN 12/2021. - „Nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi u 2021. godini“

Predmet nabave je nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi na području općine Udbina u 2021. godini.