JN 05_2022_Izmjena i dopuna glavnog projekta odlagališta otpada Ćojluk

Jednostavna nabava

Proveden postupak jednostavne nabave za uslugu izrade izmjena i dopuna glavnog projekta odlagališta otpada Ćojluk vezano za povećanje visine.