JN 03_2022_Izgradnja sunčane energane na zgradi Općine

Jednostavna nabava

Proveden postupak jednostavne nabave za radove na izgradnja sunčane energane na zgradi Općine.