Komunalna društva

u vlasništvu Općine Udbina

KOMUNALAC UDBINA D.O.O. za obavljanje komunalnih djelatnosti

A: Trg sv. Lucije 9, 53234 Udbina

T: 053/778-101

E: komunalac.udbina@gmail.com

W: www.komunalac-udbina.hr

Osnovan: 02.0.8.2016.

Direktor: Irena Koretić

Djelatnost: sakupljanje, odvoz i deponiranje komunalnog otpada, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javnih površina odnosno dječjih igrališta, parkova, zelenila, rekreacijskih površina, tržnica na malo.

KRALJEVAC D.O.O. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

A: Trg sv. Lucije 9, 53234 Udbina

T: 053/778-101

E: kraljevac.udbina@gmail.com

W: www.kraljevac.hr

Osnovan: 04.10.2014.

Direktor: Dane Poznanović

Djelatnost: obavljanje uslužne djelatnosti opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda na prostoru općine Udbina.