Jedinstveni upravni odjel

Općina Udbina

Vesna Rosandić Topalović, spec.oecc.

Pročelnica

E: vesna.rosandic@udbina.hr

T: 053/778-284

 

Zlatko Brkić, dipl. ing.stroj.

Zamjenik pročelnika

E: zlatko.brkic@udbina.hr

T: 053/778-283

 

NIKOLINA OREŠKOVIĆ, bacc. admin. publ.

Viši referent za upravno-administrativne poslove i komunalnu djelatnost 

E: nikolina.oreskovic@udbina.hr

T: 053/778-283

 

Radmila Đević Ličina, spec.oecc.

Viši stručni suradnik za opće i administrativne poslove

E: radmila.djevic@udbina.hr

T: 053/778-070

 

Milka Lipovac

Komunalni redar

E: milka.lipovac@udbina.hr

T: 053/778-614

 

Tatjana Čanković

Referent za društvene djelatnosti

E: tcankovic1112@net.hr

M: 099/5656-728