Natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Ispis

Dana 22.09.2020. objavljuje se Javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Udbina u katastarskim općinama:

 Bjelopolje, Bunić, Debelo Brdo, Komić, Krbava, Kurjak, Mekinjar, Mutilić, Podlapača, Svračkovo Selo, Udbina i Visuć.

Rok prijave na natječaj je 22.10.2020. godine

Javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta  

Obrazac gospodarskog programa

Obrazac ponude

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3

Izjava 4

Prilog 1-Popis Proizvodno tehnoloških cjelina - katastarskih čestica iz Natječaja

Tablica 1. Popis potrebne dokumentacije 

Tablica 2. Pripadajući iznos Uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje